Thursday, May 16, 2013

Android Studio mới 15/05/2013

Hôm nay 15/5/2013, Google đã ra mắt bộ IDE lập trình cho android: android studio. Android studio được phát triển dựa trên Intellij IDEA Communitity Edition.

Mình đã chuyển sang Intellij IDEA từ eclipse khi phát triển chương trình RC4W. Mình từng nói một số cái hay của IDE này trong một bài viết kêu gào về cái khó trong lập trình android. Trong bài đó nói rằng công cụ mặt định mà google giới thiệu trên trang developer android của mình là eclipse. Việc sử dụng eclipse cồng kềnh, nặng nề, lắm lỗi cho những người mới lập trình android là đúng là như đi vào bụi rậm. Giờ đây Google ra Android Studio dựa trên Intellij IDEA thật sự quá tốt.

Mình đã tải về dùng thử, cảm nhận ban đầu là tốt, nói chung là giống với Intellij IDEA. Google có bổ sung thêm một số thứ linh tinh khác nữa nhưng chưa thử.

Với người dùng Windows, có lẽ nên đặt biến môi trường (Enviroment variables) trước khi chạy: JDK_HOME = <đường dẫn đến JDK> (ví dụ: c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_2)

+1 cho công cụ lập trình tốt.

No comments:

Post a Comment