Sunday, August 26, 2012

Bắt đầu sờ vào lập trình cho android

Một ngày đẹp trời quyết định học lập trình android. Hôm nay là 26/8/2012, mình đã thử sức với android được 3 ngày, nhưng chưa thấy ra ngô khoai gì hết.

Tài liệu về học lập trình android bằng tiếng anh từ google:

 1. Android developer website: http://developer.android.com/index.html
 2. Android training: http://developer.android.com/training/index.html

Các công cụ cần thiết:

 1. JRE để chạy java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Đây là Java runtime environment.
 2. Eclipse for java developers: http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/junor. Đây là IDE để phát triển ứng dụng java.
 3. SDK (software development kit) cho android: http://developer.android.com/sdk/index.html
 4. ADT (android development tools) của eclipse: http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html

Sau mấy ngày làm thử với android thì thấy:
Lập trình cho android có vẻ rất khó vì cần có nền nảng về:
 1. Ngôn ngữ lập trình java. Mình đã học từ rất lâu và hầu như đã quên hết. 
 2. Làm giao diện cho nó phải biết về xml. Cái này mình chỉ biết cơ bản là mở đóng tag. Ai mà làm với website rồi thì cái này chắc đơn giản hơn.2 comments:

 1. Thank you for sharing this informations.
  http://www.protonbits.com

  ReplyDelete