Wednesday, August 29, 2012

Chương trình chơi nhạc đơn giản

Hôm nay là ngày 29/8/2012. Bắt đầu học lập trình android từ hôm 23/8. Trong mấy ngày cật lực mình đã làm được một chương trình chơi nhạc đơn giản. Chương trình này hiển thị danh sách tất cả bài hát có sẵn trong máy. Có nút chơi nhạc, nút Next và Previous. Một thanh cuộn để tua bài hát. Hiển thị tên bài hát hiện tại và thời gian chơi nhạc.
Bài viết chỉ nêu tóm tắt những gì đã học được khi viết chương trình này.
Mã nguồn xem ở cuối bài blog.

Sunday, August 26, 2012

Các thành phần của android

Lược dịch từ cuốn The Busy Coders Guide to Android Development(2011)

Các thành phần chính của android gồm có:

Tạo chương trình đầu tiên

Hướng dẫn chi tiết nằm ở: http://developer.android.com/training/basics/firstapp/creating-project.html
Dưới đây chỉ là bản viết lại (không hẳn là dịch lại) theo ý hiểu của cá nhân.

Bắt đầu sờ vào lập trình cho android

Một ngày đẹp trời quyết định học lập trình android. Hôm nay là 26/8/2012, mình đã thử sức với android được 3 ngày, nhưng chưa thấy ra ngô khoai gì hết.

Tài liệu về học lập trình android bằng tiếng anh từ google:

  1. Android developer website: http://developer.android.com/index.html
  2. Android training: http://developer.android.com/training/index.html

Các công cụ cần thiết:

  1. JRE để chạy java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. Đây là Java runtime environment.
  2. Eclipse for java developers: http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/junor. Đây là IDE để phát triển ứng dụng java.
  3. SDK (software development kit) cho android: http://developer.android.com/sdk/index.html
  4. ADT (android development tools) của eclipse: http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html

Sau mấy ngày làm thử với android thì thấy:
Lập trình cho android có vẻ rất khó vì cần có nền nảng về:
  1. Ngôn ngữ lập trình java. Mình đã học từ rất lâu và hầu như đã quên hết. 
  2. Làm giao diện cho nó phải biết về xml. Cái này mình chỉ biết cơ bản là mở đóng tag. Ai mà làm với website rồi thì cái này chắc đơn giản hơn.